Náměstí Dr. Václava Holého

Zde jsme zastupovali českého prodávajícího, který se
rozhodl nerealizovat developerský projekt a dům byl
prodán českému investorovi za účelem dlouhodobého
držení.