Investujte s námi

Nechte vaše peníze vydělávat za vás! Nemovitosti patří z hlediska udržení a růstu své hodnoty již po staletí mezi nejstabilnější investice, a proto se i v současnosti řadí k nejvyhledávanějším aktivům na finančním trhu. Jejich cenu mohou sice přechodně ovlivňovat hospodářské či politické faktory, ale v dlouhodobém horizontu zůstává jejich hodnota stabilní. Proto investici do nemovitostí využívá stále více aktivních investorů.

Proč má smysl volné prostředky investovat?

 • Zhodnocení úspor
 • Zvýšení budoucích příjmů
 • Vytvoření pasivního příjmu
 • Diverzifikace majetku a portfolia aktiv
 • Výrazně vyšší výnos než v bance
 • Výběr míry rizika, dle zajištění
img4
img2

Spoluprací s námi získáte

 

 • Zhodnocení vašich financí
 • Maximalizaci výnosu
 • Dlouholeté znalosti a zkušenosti při investování do nemovitostí
 • Úsporu času
 • Podporu profesionálního týmu

Průběh spolupráce

 • Analýza investičního profilu klienta
 • Nastavení investičních cílů
 • Návrh a doporučení vhodné investiční strategie
 • Vyhledání vhodné investiční nemovitosti
 • Realizace investice
 • Exit / Zhodnocení
img1
img3

Zhodnocení, které můžete očekávat

10 % p. a. od vyčerpání prostředků
při zajištění směnkou nebo notářským zápisem s přímou
vykonatelností, aval jednatele

 

5 % p. a. od vyčerpání prostředků
při zajištění nemovitostí (investorovi je v jeho prospěch
poskytnuta zástava na nemovitosti v adekvátní hodnotě,
v tomto případě je minimální částka stanovena na 2 mil. Kč).

 

3 % p. a. od vyčerpání prostředků
Zajištění investice zástavou vaší nemovitosti: dům, byt,
komerční objekt apod. (Investorovi jsou poskytnuty finanční
prostředky do výše zástavy dané nemovitosti.)

Výnosy jsou vypláceny v šestiměsíčních intervalech od vyčerpání prostředků na investici. Exit (ukončení investice) do 6 měsíců.

Nehradíte žádné poplatky spojené s investičním poradenstvím a vlastní investicí.