Zajistíme vám komplexní služby v oblasti
investičních nemovitostí

Naše služby spočívají zejména ve vyhledávání vhodných investičních příležitostí za atraktivní ceny (výnosových nemovitostí,
činžovních domů před rekonstrukcí, bytových domů pro development, nákupních center a administrativních budov).
V rámci spolupráce doporučíme klientovi výši a délku investice dle jeho investičního profilu.

VYHLEDÁVÁNÍ

 • prověřeného koupěschopného investora na základě track recordu s následnou asistencí při realizaci transakce.
img3

DUE DILIGENCE

 • Technické (analýza nutných budoucích investic, statický posudek, odhad ceny nemovitosti, PENB)
 • Právní (kontrola všech nájemních smluv, nabývacích titulů, kolaudace, kontrola oprávněnosti všech závazků a pohledávek)
 • Účetní (kompletní audit pro akvizici obchodního podílu společnosti)
  tato služba není součástí zprostředkování – outsourcing
img4

VYPRACOVÁNÍ BUSINESS PLÁNU

 • akvizice investičních nemovitostí s následným navýšením či udržením výnosu
 • akvizice developerského projektu (činžovního domu před rekonstrukcí či pozemku) s následným developmentem a prodejem po jednotkách
 • odhad nákladů na rekonstrukce, odhad vedlejších nákladů, odhad časového plánu prodeje jednotek, odhad prodejních cen
  (kompletní příprava pro bankovní potřebu)
 • odhad budoucích investic do objektu, udržitelnost výnosu
img2

ODHADY NEMOVITOSTÍ

 • pro interní potřebu a dědická řízení, zprostředkování posudku soudního znalce.

FINANCOVÁNÍ

 • developerských projektů a investičních dlouhodobých úvěrů korporátního typu (výnosové nemovitosti).

ZPRACOVÁNÍ PENB

 • pro interní potřebu a dědická řízení, zprostředkování posudku soudního znalce.

 

img1