Vosátkova 1

Obchodní dům patřil izraelskému investorovi. Byl
v dobrém technickém stavu, byl téměř plně obsazen
nájemníky a generoval vysoký výnos. Objekt byl koupen
jiným izraelským investorem.