Legerova 48

Zde jsme zastupovali italského majitele při prodeji
polyfunkčního domu. Objekt byl koupen ruským
investorem, který provozuje řetězec hotelů
v České republice.