Washingtonova 23

Zde jsme zastupovali ruského vlastníka, kterému jsme
přivedli několik investorů do nedobrovolné dražby.
Vydražitelem se stal jeden z našich klientů, původem
také z Ruska.